Turnaje ZP

26.05.2024
       25.5.2024             ČS pohár Raíškovice                                odehráno
         9.6.2024             Turnaj Nitra (SVK)
21.- 23.6.2024             turnaj "Slavia cup" Praha                          odehráno           
         5.8.2023             "Bohumínská kuželka"v Bohumíně           odehráno
12.- 13.8.2023             "Černovický turnaj" v Brně                        odehráno            
         2.9.2023              turnaj ve Zlíně                                          odehráno                     
15.- 17.9.2023             turnaj Piešťany (SVK)                               odehráno                      
26.- 29.9.2023             turnaj Seelow (GER)                                      
     21.10.2023             Turnaj sdružených Č.Třebová                   odehtáno

10.-12.11.2023            turnaj "Levoča cuo"                                   nejedeme                                 
12.+25.11.2023            soustřední repre ČR                                odehráno
17.-18.11.2023            turnaj Vrůtky (SVK)                                   nejedeme                      
        9.12.2023            Mikulášský turnaj Praha-Žižkov                odehráno              
      16.12.2023            "Turnaj ke Svět.dni zraku" Slavia Praha   odehrýno   

         6.1.2024            "Třikrálový turnaj" Č. Třebová                    odehráno          
       18.2.2024            Moravskoslezský přebor v Opavě              odehráno  
16.- 17.3.2024            Turnaj DUO Brno                                       odehráno                                   
       24.3.2024            M-ČR dvojic Praha-Žižkov                         odehráno                            
19.- 21.4.2024           "Velikonoční turnaj" v Opavě                      odehráno                                       
       27.4.2024            Lázrňský turnaj v K.Varech                        nejedeme                  
         4.5.2024            M-ČR jednotlivců Praha                             odehráno                    
15.- 20.5.2024            ME 24 Sierakow (POL)                              odehráno              
      
Tomáš Hečko - nabídka služeb v oblasti informačních technologií pro oblast školství, menších firem a domácnosti
Moravskoslezský kraj
Creative Point
Nádrodní sportovní agentura
Opava